Wijkraad Grunobuurt

De Wijkraad Grunobuurt bestaat uit bewoners van de wijk en behartigt de belangen voor de Grunobuurt. De belangenbehartiging heeft zowel betrekking op de bewoners, inrichting en onderhoud als op zaken die indirect met de wijk te maken hebben. Centraal doel van de Wijkraad is het streven naar een optimaal woon- en leefklimaat ten behoeve van de wijkbewoners.

De Wijkraad is geen verlengstuk van de gemeente Groningen, wél is er een intensieve relatie tussen de Wijkraad en de gemeente. De Wijkraad wil graag projecten en andere initiatieven ondersteunen en stimuleren die gericht zijn op verbetering van de buurt t.a.v. wonen en samenleven. De Wijkraad Grunobuurt functioneert als instrument om bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk en op te komen voor de gezamenlijke belangen. Hierbij kan het soms ook gaan om projecten die invloed hebben op zowel de Grunobuurt als op aangrenzende wijken, zoals b.v. de Zuidelijke Ringweg.
De Wijkraad stemt zijn beleid af op wat er leeft onder de inwoners van de Grunobuurt en daarom verneemt zij graag wat de wensen en behoeften zijn als het gaat om de woon- en leefomgeving. De Wijkraad stelt zich ten doel alle bewoners inspraakmogelijkheid te geven en dat kan bijvoorbeeld op de Openbare Wijkraadvergadering; deze vindt meestal in het voorjaar plaats en de uitnodiging en agenda worden op wijkwebsite gezet. Tijdens deze vergaderingen wordt de aanwezige wijkbewoners gelegenheid geboden om zaken in te brengen en staan de leden van de wijkraad open voor opmerkingen en suggesties.

Ook organiseert de Wijkraad activiteiten; zoals het jaarlijks terugkerende Zomer-wijkfeest of de Kerstborrel. De Wijkraad probeert - daar waar mogelijk - de  samenwerking te zoeken met b.v. het Buurtcentrum Stadspark of met de Rank en het WIJ-Team. Sinds 2015 wordt er in de maand april - onder de naam Gruno-Kriebels - mee gedaan aan Lentekriebels; de jaarlijkse schoonmaakactie in de gemeente Groningen.

Via contacten met individuele bewoners en met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke verenigingen en instellingen wil de wijkraad graag haar werk doen. De Wijkraad kan, gevraagd of ongevraagd, adviezen geven aan de gemeente Groningen, Woningstichting Patrimonium, Woningcorporatie Nijestee, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), politie etc. Deze adviezen liggen op diverse terreinen zoals bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, onderwijs, sport en recreatie, milieu, openbare werken, ruimtelijke ordening en kunstobjecten.

Neem contact op met de Wijkraad als u vragen heeft, mee wilt denken of actief wilt meedoen in b.v. bestuur of een werkgroep. U kunt ook contact opnemen als u iets wilt doorgeven over het wonen, werken in - of uw bezoek aan - de Grunobuurt.

 


Contactinformatie St. Wijkraad Grunobuurt

Post: p/a Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

De Stichting Wijkraad Grunobuurt functioneert op basis van notarieel vastgestelde Statuten. De stichting kent geen leden, maar wordt in het ‘verkeer’ met de gemeente wel geacht namens de bewoners van de betreffende wijk te spreken.

De Wijkraad bestaat uit een bestuur en een aantal werkgroepen.

  • Bestuur: Momenteel (2018) heeft de Wijkraad een interim bestuur. Nadere info mbt invulling functies volgt z.s.m.
  • Werkgroep 'Verkeer & Beheer': Rudie Bierling, Roel Harkema, Peter Stuit, Marieke Meeder en Tineke Koes.
  • Wijkwebsite: Lucretia Hagting, Bram Veneman, Bouke Terpstra, Harald Veldman, Laura Popken en Jan Idema vormen de webredactie.
  • Werkgroep welkomstpakket: Martha van den Oever​​-​​Buisman en Lucie Kornelius
  • Activiteitencommissie: 
  • In 2014 is het VvE-Platform Grunobuurt opgericht. Vanuit de Wijkraad zijn hierin Tineke Koes, Jouke Wilkens en Bouke Terpstra actief. VvE's uit de Grunobuurt kunnen hier aan meedoen via de website: www.bewonersgroningen.nl, een samenwerking met Nijestee. Het is noodzakelijk om zich hier voor aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 De Wijkraad Grunobuurt is opgericht in 2010. Het werkgebied omvatte eerst alleen de Grunobuurt Zuid. In het deel ten noorden van de Parkweg (Grunobuurt Noord) behartigde bewonersvereniging 'Het Wilde Klubje' (HWK) de belangen van de bewoners in verband met de sloop en wijkvernieuwing aldaar. Dat deed HWK tot eind 2013.

Vanaf 1 januari 2014 is er één Wijkraad voor de gehele wijk en vanaf 11 maart 2015 is er één logo voor de gehele Grunobuurt.

Logo 2015

 

Logo Grunobuurt Groningen 2015 (in het groen)

 ST. WIJKRAAD GRUNOBUURT

p/a Lorentzstraat 11
9727 HW Groningen

info@grunobuurt.nl

nieuwsbrief

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Bekijk de website van Buurtcentrum Stadspark

Tegel sec Vrouger

Alle Nieuws sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Over buurtpand KOPPEL

Door gebruik te maken van deze buurtwebsite gaat u akkoord met de cookies op deze site.
Meer informatie Ja, prima! Ik lust geen koekjes