Tot grote verrassing presenteerde de gemeente Groningen op de dag van de beeldvormende bijeenkomst over evenemententerrein Drafbaan het plan om het Martini Trade Park (MTP) aan te pakken. In de berichtgeving hierover kwam onder andere de ‘grondige aanpak’ van de Parkweg ter sprake. Eerste reacties waren vooral ‘Wat hebben we nu weer aan de fiets hangen?!’, maar in het raadsvoorstel ‘Vaststelling visie Martini Trade Park’ zien we staan: “Nadat het krediet beschikbaar is gesteld zal binnen dit project worden gestart met het opstellen van een ontwerp voor de Parkweg. Bewoners van de Grunobuurt en Rivierenbuurt zullen hierbij worden betrokken.”

Voor zover we de plannen goed begrijpen, is er geen sprake van uitbreiding van het MTP en worden er ook geen groen en bomen opgeofferd. Er is juiste sprake van vergroening van de betonnen jungle op het MTP. Artist impressions van de plannen voor het MTP vind je HIER.

Inlezen dus

Binnenkort kun je dus een uitnodiging verwachten om betrokken te worden bij het ontwerp van de Parkweg. Ter voorbereiding kun je het best de hele visie van portefeuillehouders Paul de Rook en Roeland van der Schaaf doornemen.

Op het gevaar af dat we belangrijke informatie missen, citeren we hieronder de passages uit het raadsvoorstel ‘Vaststelling visie Martini Trade Park’ die gaan over de Parkweg (‘Parkweg’ is steeds vet gemaakt door red.):

Verbeteren verbinding omgeving en bereikbaarheid
Door de aanpak van de zuidelijke ringweg en het station (zuidelijke entree) wijzigt de bereikbaarheid van het gebied en verkrijgt het een grote potentie als binnenstedelijke werk- en evenementenlocatie, op voorwaarde dat de inrichting van het gebied en haar omgeving ook wordt aangepast op en geïntegreerd in de wijzigende context. Door te investeren in de aansluitingen en met name op de aanpak van de Parkweg als verbindingsas met het station en de binnenstad, kan die potentie ook worden feitelijk worden benut.
p.3
Maatschappelijk draagvlak en participatie
Deze visie is tot stand gekomen in directe samenwerking met MartiniPlaza en Bedrijvenvereniging West (BVW). Daarnaast zijn zowel vastgoedeigenaren als huurders/gebruikers betrokken. [...] De visie is dan ook een voorstel voor een gezamenlijke aanpak om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Er zijn echter ook delen, die betrekking hebben op aanpassingen aan de openbare ruimte en de verkeersstructuur, met de aanpak van de Parkweg als verbinding als belangrijkst onderdeel daarvan. [...] Investeringen zullen zich terug betalen in [...] een versterking van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad, en als een aanvullende bijdrage aan een levendig Stadspark, waaraan zoveel mogelijk mensen plezier kunnen beleven, en aan het profiel van Groningen als groene stad van cultuur en evenementen.
p.4
Verdeling beschikbaar te stellen krediet
Zoals aangegeven vinden wij voor de ontwikkeling van Martini Trade Park naar een binnenstedelijke werk- en evenementenlocatie, de versterking van de verbinding tussen Station en Martini Trade Park / Stadspark het meest van belang. Realisatie van dit onderdeel is voorwaardelijk om de verdere potentie te kunnen realiseren. [...] Daarom willen wij een substantieel deel van het budget inzetten voor de aanpak van de Parkweg. Hiervoor zal nadere afstemming plaats vinden met het project Groningen Spoorzone. Dit vanwege de planning van de werkzaamheden. Nadat het krediet beschikbaar is gesteld zal binnen dit project worden gestart met het opstellen van een ontwerp voor de Parkweg. Bewoners van de Grunobuurt en Rivierenbuurt zullen hierbij worden betrokken.

p.5
Wij stellen de volgende indicatieve verdeling voor (in het uitvoeringsplan is dit nader uitgewerkt):

p.5, 6

Meer informatie

artist impression middengebied Martini Trade Park
Artist impression middengebied Martini Trade Park | Bron: Urhan – Stedenbouw & Strategie

Lees ook deze artikelen:

 

aanmelden nieuwsupdate

@grunobuurt

Grunobuurt

Sinds vorige week prijkt deze oude gevelsteen in een balkon van het nieuwe woongebouw Tractie, zijde Hoornsediep 🤩… https://t.co/zdw2onYymy

Grunobuurt

RT @rtvnoord: Het Julianaplein in de stad Groningen is sinds 22.00 uur deels afgesloten. Dat heeft alles te maken met de verbouwing van de…

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.