Verkeer & Beheer

 • Aangepaste plankaart laadpalen


  De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren en daarom wordt het aantal openbare laadpalen uitgebreid. Eind mei 2020 vroeg de gemeente of inwoners wilden reageren op de strategische plankaart met de mogelijke locaties voor extra laadpalen.

  Door gemeente Groningen

  Van 28 mei tot 1 juli 2020 kon u online reageren op de kaart. De gemeente heeft alle binnengekomen reacties beoordeeld en de plankaart op een aantal punten aangepast. Alle binnengekomen reacties vindt u met ons antwoord in het Reactierapport bij deze mail. Alle reacties zijn anoniem gemaakt.

  Het college van B&W heeft op 17 november 2020 in één keer een besluit genomen over alle mogelijke locaties voor laadpalen. Hiermee is het proces voor het aanvragen en plaatsen van laadpalen aanmerkelijk versneld. Bekijk de plankaart op https://gemeente.groningen.nl/laadpalen.

  Belanghebbenden kunnen tot en met 31 december 2020 bezwaar maken tegen een locatie. Kijk voor meer informatie op: https://gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken.


  Lees ook deze artikelen:

   

 • Auto (met chauffeur) nodig voor een kort ritje?


  Even naar de kapper, een boodschap doen bij de supermarkt of naar de dokter? Dit zijn kleine ritjes... maar we kunnen ons voorstellen dat u graag gebracht en gehaald wilt worden.

  In o.a. de Grunobuurt rijdt nu de Buurtvlinder, een elektrische auto met chauffeur waar u gebruik van kunt maken. De Buurtvlinder heeft een beperkt bereik en is dus alleen geschikt voor korte stukjes. In de Buurtvlinder is ruimte voor maximaal 2 passagiers (2 uit een gezin of 1 persoon) en is Corona-proof.

  De Buurtvlinder rijdt géén ritjes van en naar het ziekenhuis!

  Wilt u morgen een ritje maken met de Buurtvlinder, dan bestelt u vandaag! Hoe 'de Buurtvlinder' te bestellen en antwoord op andere vragen? Kijk dan op de website voor alle informatie: https://debuurtvlinder.nl/

 • Groenplan herininrichting zuidelijk deel Grunobuurt aangepast


  Bij het behandelen van bezwaar tegen de kapvergunning vorig jaar is de gemeente de commissie Verkeer & Beheer van de Wijkraad Grunobuurt tegemoet gekomen om in gezamenlijk overleg het groenplan voor het zuidelijk deel van de Grunobuurt aan te passen met het doel meer natuurwaarden te creëren. Te denken aan bloeiwijze, geuren en kleuren, vorm, en vruchten en zaden om het verblijf van vogels te stimuleren. Het gaat om de boomkeuze en de soorten onderbeplanting.

  In diverse etappes zijn gemeente en de Wijkraad Grunobuurt tot overeenstemming gekomen. Het resultaat ziet u via de volgende link: https://gemeente.groningen.nl/grunobuurt-zuid Ook kunt u er inzoomen op originele kaart (maart 2017) van het groenplan.

 • Nieuwsbrief Nijestee, maart 2022


  namens Nijestee
  – de originele nieuwsbrief (pdf) vind je hier

  Met deze nieuwsbrief informeren wij je over de voortgang van de wijkvernieuwing in de Grunobuurt.

  Tractie

  Alle woningen in Tractie zijn momenteel verhuurd en de meeste bewoners hebben hun intrek al genomen in hun nieuwe woning. We wensen de nieuwe bewoners veel woonplezier!

  Regulateur

  Stand van zaken

  Momenteel zitten alle 217 palen in de grond. Er wordt gewerkt aan het aanleggen van de fundering. De wapening hiervoor wordt momenteel neergelegd. Als dit goed verloopt, is de fundering in de week van 14 maart afgerond. Een week eerder (in de week van 7 maart) beginnen ze met het neerleggen van de begane grondvloer. Dit kan al, omdat er dan al een gedeelte van de fundering ligt. Als de fundering af is en het eerste gedeelte van de begane grondvloer er ligt, beginnen ze in de week van 14 maart met het casco. De eerste muren worden dan geplaatst.

 • Onveilige verkeerssituaties in de Grunobuurt


  Een van de thema's waar Wijkraad zich het afgelopen jaar druk over heeft gemaakt, is de verkeersveiligheid in en om de Grunobuurt. Het bouwverkeer, de afsluiting van de Paterswoldseweg, het stilstaande verkeer op de Parkbrug en de Parkweg, nog meer bouwverkeer en de inbreng van buurtbewoners over onveilige verkeerssituataties op onder andere het Spreekbuurtje, waren in april 2018 voor de Wijkraad aanleiding om een gesprek hierover aan te gaan met de gemeente.
  Na ruim een half jaar omzwerven binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Groningen en inmiddels nog meer bouwverkeer, lijkt het voor de kerstdagen toch tot een gesprek te komen met de gemeente over de verkeersveiligheid in en om de wijk. 

  Ken je ook een onveilige verkeersituatie in de wijk? Maak dan vóór 1 december een foto, filmpje of beschrijving van de onveilige situatie en stuur deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Samen maken we de buurt.

 • Parkeren in Grunobuurt en Laanhuizen


  Parkeren in met name Grunobuurt-Zuid is lastig; in Grunobuurt-Noord is het tot nu toe een makkie. Maar mag je je auto ook in Grunobuurt-Noord of zelfs in Laanhuizen zetten? Een uitleg met parkeerkaartje.

 • Wijkraad Grunobuurt

  Wijkraad Grunobuurt bestaat uit bewoners van de wijk en behartigt de belangen voor de Grunobuurt. De belangenbehartiging heeft zowel betrekking op de bewoners, inrichting en onderhoud als op zaken die indirect met de wijk te maken hebben. Centraal doel van de Wijkraad is het streven naar een optimaal woon- en leefklimaat ten behoeve van en in samenwerking met de wijkbewoners.

  De Stichting Wijkraad Grunobuurt functioneert op basis van notarieel vastgestelde statuten. De stichting kent geen leden, maar wordt in het contact met de gemeente wel geacht namens de bewoners van de Grunobuurt te spreken.

  Bestuur Stichting Wijkraad Grunobuurt

  • Marieke Meeder – voorzitter a.i.
  • Peter Stuit – penningmeester
  • Manon van der Meulen – algemeen bestuurslid
  • Lammert Sietsma – algemeen bestuurslid
   tevens: afgevaardigde Wijkraad voor Adviesgroep Stadspark en Klankbordgroep Stationsgebied

  Contactinformatie Stichting Wijkraad Grunobuurt

  Neem contact op met de Wijkraad als je vragen heeft, mee wilt denken of actief wilt meedoen in het bestuur. Je kunt ook contact opnemen als je iets wilt doorgeven over het wonen en werken in, of je bezoek aan de Grunobuurt.

  Post: p/a Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Wijkraad Grunobuurt vergadert elke eerste maandag van de maand in Koppel (Grunostraat 1). Voorafgaand aan de vergadering ben je van harte welkom op het spreekbuurtje: een soort spreekuur voor de buurt, maar dan een half uurtje: van 19.30 tot 20.00 uur. 

  Samen maken we de buurt

  De Wijkraad wil graag projecten en andere initiatieven ondersteunen en stimuleren die gericht zijn op verbetering van de buurt ten aanzien van wonen en samenleven. Wijkraad Grunobuurt functioneert als instrument om bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk en op te komen voor de gezamenlijke belangen. Hierbij kan het soms ook gaan om projecten die invloed hebben op zowel de Grunobuurt als op aangrenzende wijken, zoals bijvoorbeeld de Zuidelijke Ringweg, het Stationsgebied en het Stadspark.
  De Wijkraad is geen verlengstuk van de gemeente Groningen. Wél is er een intensieve relatie tussen de Wijkraad en de gemeente. 

  De Wijkraad stemt zijn beleid af op wat er leeft onder de inwoners van de Grunobuurt en daarom verneemt de Wijkraad graag wat de wensen en behoeften zijn als het gaat om de woon- en leefomgeving. De Wijkraad stelt zich ten doel alle bewoners inspraakmogelijkheid te geven en dat kan bijvoorbeeld op een 'Heel de Buurt-bijeenkomst' of een spreekbuurtje. De uitnodiging en agenda daarvoor worden op deze website gezet en gedeeld via sociale media. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de aanwezige wijkbewoners gelegenheid geboden om zaken in te brengen en staan de leden van de wijkraad open voor opmerkingen en suggesties.

  Ook mede-financiert de Wijkraad activiteiten zoals het jaarlijks terugkerende Zomerwijkfeest en de Kerstborrel. De Wijkraad probeert waar mogelijk samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld Buurtcentrum Stadspark, lokale ondernemers, de Rank en het WIJ-Team. 

  Via contacten met individuele bewoners en met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke verenigingen en instellingen wil de Wijkraad graag zijn werk doen. De Wijkraad kan, gevraagd of ongevraagd, adviezen geven aan de gemeente Groningen, Woningstichting Patrimonium, Woningcorporatie Nijestee, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), politie etc. Deze adviezen liggen op diverse terreinen zoals bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, onderwijs, sport en recreatie, milieu, openbare werken, ruimtelijke ordening en kunstobjecten. Voor al het nieuws over en van de Wijkraad, klik hier.


  De Wijkraad Grunobuurt is opgericht in 2010. Het werkgebied omvatte eerst alleen de Grunobuurt-Zuid. In het deel ten noorden van de Parkweg (Grunobuurt-Noord) behartigde bewonersvereniging 'Het Wilde Klubje' (HWK) de belangen van de bewoners in verband met de sloop en wijkvernieuwing. Dat deed HWK tot eind 2013. Vanaf 1 januari 2014 is er één Wijkraad voor de gehele Grunobuurt.


  Redactie Grunobuurt.nl & sociale media

  De website Grunobuurt.nl wordt gefinancierd door Wijkraad Grunobuurt. De redactie beheert en onderhoudt de website en de sociale media en maakt zelfstandige keuzes in het al dan niet plaatsen van content. De redactie biedt hiermee een onafhankelijk platform voor relevante buurtinformatie.


  Sinds 11 maart 2015 is er één logo voor de gehele Grunobuurt.

  Logo GrubBu groen2 links 1093

   


  November 2018 – veelvoorkomende woorden tijdens de wijkraadvergaderingen, op de website en op sociale media

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.